Nederlandse deel van de site  | U bent hier: Levertijden | Start Productoverzicht Sitemap | Terug naar de vorige pagina

Nautracom Levertijden


Onze producten hebben verschillende levertijden.
Hoe lang verschilt van product tot product.


Hier in één beknopt overzicht alle termijnen:

Stanacol ® Dakpanplaten
Stanacol ® Matpolyester coating 6 tot 12 werkdagen
Stanacol ® Polyester coating 6 tot 12 werkdagen

* Vanwege de nog steeds voortdurende wereldwijde financiële crisis hebben de meeste staalfabrieken nog niet tot een complete productie opstart besloten. Personeel is nog deels op werktijdverkorting, verlof of ontslagen, productie lijnen staan nog (deels) stilgelegd. Dit heeft helaas wel tot gevolg dat er soms schaarste is aan ruw materiaal in de vorm van coils waar wij onze Stanacol ® Dakpanplaten van maken. Daardoor hebben wij af en toe te maken met haperingen in de aanlevering van ons ruwe materiaal. Materiaal komt te laat aan of in te kleine hoeveelheden om alles op tijd te kunnen produceren voor al onze klanten. De levertijd kan daardoor some helaas met 4 tot 6 werkdagen oplopen in zo'n geval. Voor meer informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot bepaalde kleuren of coating(s) kunt u voordat u besteld contact opnemen met de verkoop.


Stanacol ® Hulpstukken/Accessoires
Stanacol ® Matpolyester coating 1 à 2 weken
Stanacol ® Polyester coating 1 à 2 weken

Aluminium profielplaten
Polyester coating 2 à 3 weken
Blank 2 à 3 weken
Blank-Stucco 3 à 4 weken

Dakdoorvoeren
2 à 3 werkdagen

Schroeven
2 à 3 werkdagen

Ventilatiepannen
2 à 3 werkdagen
U kunt deze Terug naar de vorige pagina knop gebruiken om terug te gaan naar de pagina waar u vandaan kwam.Alle offertes/leveringen geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, vestiging Amersfoort onder nummer 32069290. Het geldige exemplaar kunt u vinden op onze Algemene Verkoopvoorwaarden pagina of hier downloaden als PDF bestand.

Niets uit deze website of de webshop mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautracom B.V.
Klik hier voor de volledige gebruiksvoorwaarden van deze website.


Laatste website update:   woensdag 30 juni 2021

CONTACT GEGEVENS

Telefoon +31(0)35-6016559 Tel: 035-6016559
Fax +31(0)35-6012841 Fax: 035-6012841
Algemeen E-mail adres Nautracom BV E-mail Nautracom
Klanten service pagina Nautracom BV Klantenservice
KvK: 32069290
BTW: NL807012208B01