Nederlandse deel van de site  | U bent hier: MDG lidmaatschap | Start Productoverzicht Sitemap | WEBSHOP | Terug naar de vorige pagina

Nautracom MDG Lidmaatschap


Nautracom B.V. is lid van de MDG (vereniging van toeleveranciers metalen dak- en gevelmaterialen)

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de commerciële, sociale, technische en economische belangen van de metaal-, dak- en gevelmateriaal sector, alsmede toeleveranciers bedrijven in Nederland in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, alsmede alles hetgeen met vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Postbus 2600
3430 GA   Nieuwegein
Tel: 030-6053344
Fax: 030-6053208
E-mail: postmaster@vermdg.nl
Website: http://www.vermdg.nlMDG

Nautracom MDG - DAK- EN GEVELSYSTEMEN ZOALS HET HOORT!

Metalen gevels en daken worden sinds een geruime periode op grote schaal in Nederland toegepast en zijn uitgegroeid tot één van de belangrijkste bouwproducten. Inmiddels worden metalen gevels en daken in verschillende typen bouw toegepast. Met de groeiende toepassingsgebieden is ook het product- en systeemaanbod sterk uitgebreid. De toename in het aanbod en toepassingsmogelijkheden heeft ook gezorgd voor de vraag naar een hoger kwaliteitsniveau.

Deze groei in metaalbouw was o.a. de aanleiding tot oprichting van MDG (Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen) in 1999. MDG vertegenwoordigt een ruime meerderheid van de bedrijven uit de dak- en gevelbranche in Nederland en België. Binnen de vereniging is de markt vertegenwoordigd in drie zogenaamde ‘bloedgroepen’: Leveranciers/producenten van dak- en gevelproducten; Leveranciers/producenten van isolatiematerialen; Leveranciers/producenten van bevestigingsmaterialen. Er zijn circa 34 lidbedrijven. Naast het bestuur kent de vereniging een Technische en een PR-commissie, die een adviserende en informerende rol hebben. Om haar doelstellingen te bereiken werkt MDG nauw samen met andere organisaties in de branche.

Activiteiten voor de leden

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de collectieve en branchespecifieke belangen van haar leden. Daarnaast streeft MDG ernaar de kwaliteit van de dak- en gevelbranche op een hoger niveau te brengen, o.a. door het uitbrengen van een richtlijn. De ‘Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels- en Daken’ voegt kwaliteit toe aan de bouwkolom en zorgt voor een professionele uitstraling van de vele verwerkende bedrijven die op het gebied van dak- en gevelbeplating actief zijn.

Activiteiten: uitbrengen en onderhouden van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken; ondersteuning en deelname aan beurzen (bijvoorbeeld GevelTotaal); (mede)organiseren van lezingen en excursies; voorlichting en public relations in en over de branche; het verstrekken van informatie en het organiseren van presentaties over allerhande branchegerelateerde onderwerpen; onderhouden van contacten met aanverwante organisaties in de branche.U kunt deze Terug naar de vorige pagina knop gebruiken om terug te gaan naar de pagina waar u vandaan kwam.Alle offertes/leveringen geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, vestiging Amersfoort onder nummer 32069290. Het geldige exemplaar kunt u vinden op onze Algemene Verkoopvoorwaarden pagina of hier downloaden als PDF bestand.

Niets uit deze website of de webshop mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautracom B.V.
Klik hier voor de volledige gebruiksvoorwaarden van deze website.

 MDG, de vereniging van Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen Lid van de Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen


Laatste website update:   woensdag 16 mei 2018

CONTACT GEGEVENS

Nautracom BV
Acacialaan 7
3741 WB Baarn


Telefoon +31(0)35-6016559 Tel: 035-6016559
Fax +31(0)35-6012841 Fax: 035-6012841
Algemeen E-mail adres Nautracom BV E-mail Nautracom
Klanten service pagina Nautracom BV Klantenservice
KvK: 32069290
BTW: NL807012208B01
IBAN: NL14SNSB0943028280
BIC: SNSBNL2A