Nederlandse deel van de site  | U bent hier: Privacy Statement | Start Productoverzicht Sitemap | Terug naar de vorige pagina

Nautracom Nautracom Privacy Statement


De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer/privacy is van essentieel belang voor Nautracom BV. Hoezeer informatie de basis is om u een goede dienstverlening en goede producten te bieden, is ons belangrijkste goed: uw vertrouwen. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van klanten.

De navolgende belofte spreken wij dan ook uit naar onze (potentiële)klanten:

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen. De gegevens van klanten en bezoekers, de klanten, worden opgenomen in onze klantenadministratie. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is Nautracom BV.

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Dit gebeurt onder meer door onze commerciële activiteiten te administreren. Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van klanten.

Gebruik van cookies.

Nautracom BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Nautracom BV maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Nautracom BV site gemakkelijker te maken.

Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie. Medewerkers die ons privacy statement overtreden, zullen disciplinair worden gestraft. De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen. Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen. Wij zullen te allen tijde het beheer over de vertrouwelijkheid van onze klantinformatie blijven voeren. Uiteraard heeft een klant inzage in de gegevens die Nautracom BV hem vastlegt. Verzoeken, liefst onder vermelding van het klantnummer, dienen te worden toegezonden aan:

Nautracom BV
o.v.v. inzage persoonsgegevens
Email: postmaster@nautracom.com

De cliënt krijgt dan bij inzage de op hem betrekking hebben gegevens thuisgestuurd.  Wij trachten klantgegevens zo compleet, up to date en accuraat mogelijk te houden. In voorkomend geval bestaat tevens het recht om aanpassing of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek Nautracom BV redelijkerwijs gevolg zal geven. Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Nautracom BV, dan kunnen deze worden gericht aan:

Nautracom BV
o.v.v. privacybeleid
Email: postmaster@nautracom.com


Nautracom BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Nautracom BV.
U kunt deze Terug naar de vorige pagina knop gebruiken om terug te gaan naar de pagina waar u vandaan kwam.Alle offertes/leveringen geschieden volgens onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland, vestiging Amersfoort onder nummer 32069290. Het geldige exemplaar kunt u vinden op onze Algemene Verkoopvoorwaarden pagina of hier downloaden als PDF bestand.

Niets uit deze website of de webshop mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautracom B.V.
Klik hier voor de volledige gebruiksvoorwaarden van deze website.


Laatste website update:   woensdag 30 juni 2021

CONTACT GEGEVENS

Telefoon +31(0)35-6016559 Tel: 035-6016559
Fax +31(0)35-6012841 Fax: 035-6012841
Algemeen E-mail adres Nautracom BV E-mail Nautracom
Klanten service pagina Nautracom BV Klantenservice
KvK: 32069290
BTW: NL807012208B01